עמותת דובוני החלמה צריכה אתכם כדי להמשיך בעשייה ולהגיע לחולי סרטן וקשישים נוספים